Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika: Muzika, igra i pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog jezika

Dragi nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" u saradnji sa Centrom za obuku nastavnika na nemačkom jeziku i uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba Savezne države Baden-Vitemberg organizuje prekogranični seminar za petnaest nastavnika nemačkog jezika iz Hrvatske, Rumunije i Srbije, pod nazivom Muzika, igra i pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog jezika. Prekogranični karakter seminara pruža mogućnosti za razmenu iskustava između učesnika.

Ciljna grupa: Nastavnici nemačkog jezika iz Srbije, Hrvatske i Rumunije, koji predaju nemački jezik u osnovnoj školi (od 3. do 8. razreda)

Realizacija ovog seminara je poverena dr Mironi Stănescu i dr Kati-Szilviji Bartalis sa Odseka za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija, zatim Anegret Feder, muzičkom pedagogu, i Geroldu Hermanu, saradniku centra za obuku nastavnika na nemačkom jeziku Medijaš, Rumunija. 

Učesnici će se u okviru seminara baviti praktičnim primerima iz oblasti muzike, igre kao i elementima pozorišne pedagogije u nastavi nemačkog jezika i razviće ideje, koje mogu da upotrebe u praktičnoj nastavi sa svojim grupama.

Preliminarni program:

30.06.19.            Putovanje do Sibinja/ Hermannstadt, večera, noćenje

1.07.19               Nastava nemačkog jezika u Rumuniji: Poseta gimnazije na nemačkom jeziku „Samuel von Brukenthal"

                          Nastavak putovanja u Poiana Galdei

2.-5.07.19           Program seminara u Poiana Galdei

6.07.19               Odlazak učesnika nakon doručka

Učesnici će od Centra za obuku nastavnika na nemačkom jeziku Medijaš, Rumunija, dobiti uverenje o učešću na seminaru.  

Mesto održavanja seminara:

Poiana Galdei, Pension Floare de Colt: smeštaj u dvokrevetnim sobama, polupansion. Putovanje je organizovano i putne troškove, troškove ishrane i noćenja preuzima Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg. Učesnici preuzimaju na svoj teret troškove putovanja do mesta organizovanog transporta.

Prijavni formular za učešće u ovom seminaru ćete naći ovde. Rok prijave je do popunjavanja raspoloživih mesta, a najkasnije do ponedeljka, 10. juna 2019. Za prijavu Vas molimo da nam dostavite ispunjen prijavni formular putem elektronske pošte na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard"

Matije Gupca bb

25000 Sombor

Tel./Fax: +381 25 431 870

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

 

Za sva dalja pitanja Vam stojimo rado na raspolaganju!

Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika: Muzika, igra i pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog jezika


Kalendar dešavanja

Sva prava zadržana © 2018 | Donauschwaben. Izrada sajta BIT Soft.