Izložbe Austrijskog kulturnog foruma

Tokom oktobra i novembra meseca ove godine Udruženje Nemaca „Gerhard“ u saradnji sa udruženjima u Kuli, Beloj Crkvi, Kikindi i Zrenjaninu, organizuje izložbe Austrijskog kulturnog foruma.

Kratak opis prikazanih izložbi:

 

Požarevački mir

Izložba predstavlja šire viđenje istoimene veli­ke međunarodne konferencije održane 1718. godine, koja je ishodovala mirovnim spora­zumom sklopljenim između tadašnje Habz­burške monarhije i Osmanskog carstva. Na šesnaest panoa, osim osnovnih informacija u vezi sa održavanjem ovog događaja, predo­čene su i posledice izmirenja velikih sila vid­ljivih u svim segmentima društva - politici, ekonomiji i kulturi - koji sežu do danas.

Arhitektura u Salcburgu

U saradnji sa pokrajinom Salzburg, izložba prikazuje istorijske primere i odabrane građe­vine koje su od 1970-ih nagrađivane Držav­nom nagradom za arhitekturu. Cilj izložbe jeste da probudi interesovanje za nove aspekte austrijske kulture.

Kalliope Austria

Izložba prati životne priče austrijskih ari­stokratkinja, umetnica, domaćica salona, na­učnica, aktivistkinja za ženska prava, politi­čarki, glumica, muzičkih umetnica i rediteljki u poslednja dva veka. Od bidermajera do 21. veka, mnogo je urađeno, ali je jasno da istin­ska jednakost tek treba da bude postignuta.

Gustav Klimt. Preteča moderne

Gustav Klimt (1862-1918) predstavnik je epohe koja odjekuje do današnjeg dana i koja i danas izaziva oduševljenje. Umetnik, čiji su tragovi stvaralaštva najprisutniji u Beču, imao je velikog uticaja na period oko 1900. godine zajedno sa svojim savremenicima.

Izložbe Austrijskog kulturnog foruma


Kalendar dešavanja

Sva prava zadržana © 2018 | Donauschwaben. Izrada sajta BIT Soft.